Special konstruerad för tre Schweiziska myndigheter. Båtarna används för olika syften av polisen för övervakning och räddning, av fiskeriverket för övervakning och forskning och av vattenverket  för kontroll av föroreningar  och forskning.

L.O.A. 8 m
Bredd 2,50 m
Djupgående 0,40 m
Vikt 2000 kg
Skrovform V-botten med sprayrail
Material 5 mm aluminium Almg 4,5
Rek. motorstyrka 250 hk