Twister 500 är en lättplanande båt med styrpulpet. Båten är v bottnad med dubbla steglister. Skrovet är konstruerat med längs och tvärgående spanter. Inredning och utrustning  får man enligt önskemål.

L.O.A. 5,00 m
Bredd 1,95 m
Djupgående 0,21 m
Skrovform V-botten med dubbla steglister
Material 4 mm aluminium Almg 4,5
Vikt 380 kg
Max. antal personer 5
Max. motorstyrka 115 hk