Hapé båtarna byggs enligt Nordisk båtstandard i marinaluminium (5083 H111 eller H116) med längsgående, tvärspantar och vattentäta skott.
Med sjöegenskaper långt över det normala skall en hape kunna köras odramatisk i väderförhållanden då de flesta båtar tvekar att ger sig ut.
Båtarna byggs med mycket höga krav på kvalitet i utförande, driftsäkerhet och underhållsekonomi för båda fritids och yrkes marknaden.

Hapé förena extrema sjöegenskaper med yrkesmässig kvalité i installationer och finish till en prestandabåt som kräver ett minimum i tid och pengar av sin ägare i underhåll.