OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Våra konstruktioner kännetecknas av starka och sjösäkra båtar dimensionerade och beräknade efter regler och direktiv utfärdade av Nordisk Båt Standard för Yrkes /Fritidsbåtar under 15 meter:

Konstruktionerna kan vid behov verifieras av certifieringsbyrå eller transportstyrelsen.

Ett fritidsfartyg som används i kommersiell sjötrafik upphör per definition att vara en fritidsbåt och blir ett handels- eller passagerarfartyg, vilket får till följd att fartyget skall uppfylla de omfattande krav som ställs på handelsflottan. Det är alltså inte tillåtet att i Sverige använda fritidsfartyg i kommersiell sjötrafik. Enligt EG: s fritidsbåtsdirektiv 94/25EG som rör bland annat säkerheten på fritidsfartyg får ett fritidsfartyg användas i kommersiell sjötrafik i begränsad omfattning.